Ба тоҷикӣ | На русском | In English

Методология

Стандартҳои Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон

Фармони ПҶТ №20 аз 14.05.2024 Дар бораи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон

Фармони ПҶТ №21 аз 14.05.2024 нишони Палатаи ҳисоб

Фармони ПҶТ №22 аз 14.05.2024 нишони сарисинагӣ

Фармони ПҶТ №23 аз 14.05.2024 Дар бораи баҳодиҳи мустақили беруна

СПҲ-100 Дастурамал оид ба асосҳои таъмини методологии фаъолияти Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон

СПҲ-101 Луғатномаи мухтасари истилоҳоти соҳаи аудит, ҳисобдорӣ ва молия, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва фаъолити аудитории Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешаванд

СПҲ-110 Стандарти Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гузаронидани чорабиниҳои ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 1 Шакли фармоиш оиди гузаронидани чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 2 Шакли дархости ПҲҶТ оид ба пешниҳоди маълумот

Замимаи 3 Шакли барномаи гузаронидани чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 4 Шакли пешниҳоди маълумот

Замимаи 5 Шакли барномаи ягонаи гузаронидани чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 6 Шакли нақшаи кории гузаронидани чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 7 Шакли огоҳкунии гузаронидани чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 8 Шакли мактуби огоҳкунии роҳбарияти маъмурони асосии воситаҳои буҷети давлатӣ дар бораи гузаронидани чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 9 Шакли санад оид ба монеъ шудан ба кормандони Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни гузаронидани чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 10 Шакли мактуби иттилоотии Палатаи ҳисоби ҶТ оид ба далелҳои монеъ шудан барои гузаронидани чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 11 Шакли маълумотномаи ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 12 Шакли хулоса оид ба натиҷаи чорабинии таҳлилии (ташхиси) дар рафти чорабинии ташхисӣ-таҳлилии гузаронидашуда

Замимаи 13 Шакли ҳисобот оид ба натиҷаи чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 14 Шакли мактуби ҳамроҳ фиристодашавандаи ҳисобот аз натиҷаи чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

Замимаи 15 Шакли мактуби иттилоотии Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон

Замимаи 16 Шакли феҳристи тавсияҳо оид ба чорабинии ташхисӣ-таҳлилӣ

СПҲ401- Дастурамал оид ба ташкили чорабиниҳои назоратии якҷоя ва дар як вақт доиршавандаи (параллелӣ) Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон

СПҲ-300- Стандарт оид ба гузаронидани аудити самаранокии истифодабарии воситаҳои давлатӣ

Интихоби мавзӯъ ва объекти аудити самаранокӣ

Омӯзиши пешакии объектҳои аудит

Интихоби меъёрҳо ва муносибат нисбат ба аудит

Омода намудани нақша ва барномаи аудит

Ҷамъоварии маълумот ва асосҳои воқеӣ барои ба даст овардани далелҳои аудиторӣ

Таҳия намудани далелҳои аудиторӣ

Барасмиятдарорӣ ва мураттабсозии ҳуҷҷатҳои аудит

Тартиб додани ҳисоботи аудиторӣ

Фаъолият пас аз анҷом додани аудит

Тавсияномаи намунавӣ оид ба тартиби гузаронидани аудити самаранокии харҷи маблағҳои давлатӣ

СПҲ-2000 Стандарти Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гузаронидани аудити молиявӣ. Роҳнамо-шарҳи умумӣ ва заминаҳо барои гузаронидани аудити молиявӣ ва аудити мутобиқат

Стандартҳои байналмилалии аудити молиявӣ

СПҲ - 400 Стандарти Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Принсипҳои аудити мутобиқат

СПҲ-4000 Стандарти Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Стандарти аудити мутобиқат

СПҲ-150 Стандарти Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба идоракунии сифати чорабиниҳои аудиторӣ ва ташхисию таҳлилӣ

Замима 1

Замима 2

Замима 3

Замима 4

Дастурамалҳои амалкунандаи Палатаи ҳисоб
Дастурамал оид ба тартиби гузаронидани санҷиши иҷрои буҷети давлатӣ ва омода намудани хулосаи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоботи солонаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрои буҷети давлатӣ дар соли молиявии ҳисоботӣ 
Дастурамал оид ба тартиби омода намудани хулосаи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли навбатӣ ва дурнамои давраи дусола"

Дастурамал оид ба тартиби банақшагирии гузаронидани санҷишҳои аудитории Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастурамал оид ба тартиби гузаронидани санҷишҳои аудитории Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тартиби ҷалб намудани экспертҳои мустақили беруна ва мутахасисони мақомоти давлатӣ дар гузаронидани чорабиниҳои назоратии   Палатаи ҳисоби  Ҷумҳурии Тоҷикистон

 Дастурамал оид ба тартиби пур кардани "Маълумотнома оиди натиҷаи санҷиши аудитории Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон"

 

 

Стандартҳои байналмилалие, ки аз ҷониби Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон тарҷума карда шудааст

Мақсадҳои умумии аудитори мустақил ва гузаронидани аудит тибқи стандартҳои байналмилалии аудит

Уҳдадориҳои аудитор нисбати ҳолатҳои сохтакорӣ зимни гузаронидани аудити ҳисоботи молиявӣ
Ба ҳисоб гирифтани қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар рафти аудити ҳисоботи молиявӣ
Арзёбии маълумотҳои таҳрифгаришуда, ки дар рафти аудит ошкор карда шудааст
Муқаддимаи умумӣ ба дастур оид ба аудити молиявии ташкилоти байналмилалии мақомотҳои олии аудит (Интосаи)
Стандарти аудити самаранокӣ
GUID 3910 Консепсияҳои марказӣ барои аудити самаранок
GUID 3920 Раванди аудити самаранокӣ
GUID-1900 Тавсияҳо оид ба арзёбии коршиносон
GUID- 509 Ташкили аудити байналмилалии  муассисаҳо
 GUID-5090 Аудити созмонҳои байналмилалӣ
GUID-5100 Дастурамал оид ба аудити системаҳои иттилоотӣ
GUID-5200 Фаъолият аз нуқтаи назари муҳити зист
GUID-5201 Аудити экологӣ дар доираи аудитҳои молиявӣ ва мутобиқат
GUID-5202 Рушди устувор Нақши мақомотҳои  олии назоратии молиявӣ (МОНМ)
GUID-5203 Имкониятҳои ҳамкориҳои МОА дар аудити созишномаҳои байналмилалии экологӣ
GUID-5259 Низоми иттиллоотии қарзи давлатӣ
GUID-5260 Идоракунии дороихои давлатӣ
GUID-5270 Дастурамал оид ба аудити пешгирӣ аз фасод
GUID-5290 Дастурамал доир ба аудити таҳия ва истифодабарии нишондиҳандаҳои асосии миллӣ
GUID-9010 Аҳамияти раванди мустақили муқаррар намудани стандартҳо
GUID-9020 Баҳодиҳии сиёсати давлатӣ
GUID-9040 Таҷрибаи пешқадам оид ба шаффофияти МОА
GULD-9000 Аудити муштараки МОА
GULD-9030 Таҷрибаи пешқадами марбут ба  мустақилияти МОА
INTOSAI-P-1 Эъломияи Лима
INTOSAI-P-10 Эъломияи Мексика оиди мустақилияти мақомоти олии аудит
INTOSAI-P-12 Аҳамият ва бартарии мақомоти олии аудит ба ҳаёти шаҳрвандон
INTOSAI-P-20 Принсипҳои шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ
INTOSAI-P-50 Принсипҳои салоҳияти ҳуқуқии фаъолиятҳои МОА
ISSAI-100 Принсипҳои асосии аудити бахши давлатӣ
ISSAI-130 КОДЕКСИ АХЛОҚ
ISSAI-140 Назорати сифат барои МОА
ISSAI 300 Принсипҳои аудити самаранокӣ
ISSAI-400 Принсипҳои аудити мутобиқат
ISSAI-4000 Стандарти аудити мутобиқат

 

 

 

Аксхо

 
Силкаҳои лозима